EDIT

Edit(edit diye okunur) Component Palette'in Standart sayfasında bulunur. En çok kullanılan bileşenlerden biridir.

Edit kullanıcının giriş yapması veya girilen metni ekran üzerinde göstermek için kullanılır. Edit bileşeni pencereli bir bileşendir. 

Özellikleri (Properties)

Align ComObject DragKind OEMConvert ShowHint
Anchors ComponentCount DragMode Owner Showing
AutoSelect ComponentIndex Enabled Parent TabOrder
AutoSize Components Font ParentBiDiMode TabStop
BiDiMode ComponentState Handle ParentColor Tag
BorderStyle ComponentStyle Height ParentCtl3D Text
BoundsRect Constraints HelpContext ParentFont Top
Brush ControlCount HideSelection ParentShowHint VCLComObject
CanUndo Controls Hint ParentWindow Visible
CharCase ControlState ImeMode PasswordChar Width
ClientHeight ControlStyle ImeName PopupMenu WindowProc
ClientOrigin Ctl3D Left ReadOnly  
ClientRect Cursor MaxLength SelLength  
ClientWidth DesignInfo Modified SelStart  
Color DragCursor Name SelText  

         
Edit'in en çok kullanılan özellikleri: 

AutoSelect: True yaparsanız edit'e geçtiğiniz zaman içindeki metin seçili hale gelir.
CharCase Edit'e girilen metinin büyük harf olmasını (ecUpperCase) veya küçük harf olmasını (ecLowerCase) veya girldiği şekilde kalmasını (ecNormal) sağlar. 
Cursor: Fare imleci edit üzerindeyken kullanılan fare imleci.
Font: Edit'teki  metnin yazıtipini belirler.
Height: Edit'in yüksekliği.
Hint: Edit üzerine gelindiğinde gösterilecek ipucu. İpucunun görünmesi için ShowHint seçeneği True olmalı.
Left: Edit'in sol üst köşesinin yatay koordinatı.
MaxLength: Edit'e girilebilecek maximum karakter sayısı. Bu değer 0 ise kullanıcı 255 karaktere kadar girebilir. Ancak bir sayı belirtirseniz maximum o kadar karakter girebilir. Buraya 20 vermişseniz kullanıcı edit'e en fazla 20 karakter girebilir.
Name: Edit'in ismi. Kaynak kodunda buraya yazdığınız isim kullanılır.
PasswordChar: Eğer edit'i şifre girdirmek amacıyla kullanacaksanız buraya şifre karakterini girin (mesela *). Kullanıcının girdiği karakterler ekranda * şeklinde gözükecek, ancak siz yine koddan normal şekilde girilen metni görebileceksiniz.
PopupMenu: Edit'e sağ tıkladığınızda gösterilen açılır menü. Edit'e herhangi bir popup menü atamasanız bile windows'tan dolayı bir popup menü gösterilir.
ShowHint: İpuçlarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
Tag: Özel ve tanımsız verilerin saklanması için kullanılabilecek bir uzun tamsayı.
Text: Edit'in en önemli özelliği. Edit'e girilen metinle ilgili işlemleri bu özellik sayesine yaparsınız.
Top: Edit'in sol üst köşesinin düşey koordinatı.
Visible: Edit'in görünür olup olamayacağını belirler.
Width: Edit'in eni.

Olayları (Events)

OnChange OnEndDock OnKeyPress OnStartDock
OnClick OnEndDrag OnKeyUp OnStartDrag
OnDblClick OnEnter OnMouseDown  
OnDragDrop OnExit OnMouseMove  
OnDragOver OnKeyDown OnMouseUp  

    

OnClick: Farenin sol tuşuyla edit'e tıkladığınızda OnClick olayı gerçekleşir.
OnDblClick: Fareyle edit'e çift tıkladığınızda OnDblClick olayı gerçekleşir.
OnEnter: Başka bir kontrol'den edit'e geçtiğiniz zaman bu olay gerçekleşir.
OnExit: Edit'ten başka bir kontrol'e geçtiğiniz zaman gerçekleşir. Edit'te en çok kullanılan olaydır. Girilen metnin sizin istediğiniz şekilde olup olmadığını kontrol edip, kullanıcı düzgün şekilde girene kadar başka bir kontrole geçmesini engelleyebilirsiniz.
OnKeyPress: Edit'te karakterleri girerken her tuşa basılınca bu olay gerçekleşir. Bunu yine girilen metnin doğruluğunu kontrol için kullanabilirsiniz. Daha metnin girilişi sırasında yanlış karakter girilmesini önleyebilirsiniz.
bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web