İLK RAPORUMUZ

Quick Report'u tanımanın en iyi yolu onu iş başında görmek. Hemen ilk raporumuzu oluşturalım. Delphi'de sırasıyla aşağıdaki adımları takip edin.

1. File menüsünden New Application komutunu vererek yeni bir proje oluşturun.
2. Ana formun (main form) üzerine bir Table bileşeni koyun.
3. Object Inspector'u kullanarak Table bileşeninin DatabaseName özelliğini "DBDemos", TableName özelliğini "Customer.DB" ve Active özelliğini True yapın.
4. Ana from üzerine bir QuickRep bileşeni bırakın.
5. QuickRep'in Dataset özelliğini "Table1" yapın. Bu en önemli adımdır, çünki rapor yazdırılırken veya ön izleme yapılırken, Dataset özelliğinde belirtilen veri kümesindeki tüm kayıtlar gösterilir. Bu adımı unutursanız ekranda/çıktıda sadece tek kayıt gözükür.
6. Object Inspector'da Bands özelliğinin yanındaki +'ya tıklatın ve HasDetail'i True yapın. Raporda bir Detail bandı oluşacaktır.
7. Yeni oluşturduğunuz Detail bandı üzerine bir QrDBText bileşeni bırakın.
8. QrDBText'in Dataset özelliğini "Table1", DataField özelliğini "Company" olarak ayarlayın.

Buraya kadar anlatılanları doğru bir şekilde yaptıysanız, aşağıdaki gibi bir görünüm elde etmelisiniz.

Şimdi QuickRep bileşeni üzerinde herhangi bir yere sağ tıklatıp a.ılan menüden Preview'e tıklatın. Eğer herşeyi doğru yapmışsanız aşağıdaki şekle benzer bir ön izleme ekranı oluşacaktır.

Eğer tamamiyle boş bir ekran karşınıza gelmişse Table1'in Active özelliğini True yapıp yapmadığınızı kontrol edin. Eğer ekranda sadece bir satır çıktı ise, yani sadece "Kauai Dive Shoppe" gözüküyorsa QuickRep'in Dataset özelliğini Table1 olarak seçmemişsiniz demektir.

Diğer bir problem, araç çubuğu üzerindeki butonlar gözükmeyebilir. Bu Quick Report'un bir hatası değildir. Sisteminizde bulunan "comctrl32.dll" dosyasının eski bir sürüm olmasından kaynaklanmaktadır ve güncellenmesi gerekmketedir. Güncelleme için gerekli dosyayı Delphi CD'sinde Info\Updates klasöründe bulabilir veya Microsoft'un web sitesinden indirebilirsiniz. (40comupd.exe)

Tasarım aşamasında raporumuz tamam. Çalışma anında raporun programımızın bir parçası olması için biraz kod yazmamız gerekiyor. Hemen gözünüz korkmasın, yazacağımız bir satırlık bir kod.

1. Forma bir Button bileşeni bırakın ve Caption özelliğini Ön İzleme olarak değiştirin.
2. Butona çift tıklayıp bir OnClick olayı ekleyin ve QuickRep1.Preview yazın.

Şimdi programı çalıştrıp Ön İzleme butonuna basın. Daha önce gördüğümüz ön izleme ekranı gelmelidir. Ön izleme ekranını göstermeden direk yazıcıdan çıktı da alabilirsiniz. Bunun için OnClick olayına yazmanız gereken kod QuickRep1.Print dir.

Buraya kadar herşey çok iyi. Yalnız örneğimizde gerçek uygulamalara terse bir durum var. QuickRep bileşeni ana formumuzda duruyor ve çalışma anında ekranda gözüküyor. Bu da çirkin bir görüntü oluşturuyor. Gerçek uygulamalarda QuickRep bileşeni içeren bir form asla ekranda gösterilmez. Bunun yerine onları başka formlardan kullanırız. O zaman örenğimizi biraz daha daha düzenleyip onu gerçek bir uygulama yapalım.

1. Başka bir from oluşturun. İsmi Form2 olacaktır. 
2. Project ->Options ->Forms sekmesinden Form2'yi main form yapın.
3. Form2'ye bir buton bırakın.
4. Butona çift tıklatıp OnClick olayına Form1.QuickRep1.Preview yazın.
5. Programınızı çalıştırın. Derleyici unit1'in unit2'nin uses listesinde olmadığını söyleyecek ve eklemeyi önerecektir. Kabul edin.

Programınızı çalıştırın. Şimdi daha güzel gözüküyor ve daha gerçekci. Artık kullanıcı QuickRep bileşenini ekranda görüp kafası karışmayacak.
bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web