Veri Tipi

Veri Tipi (Data Type) Sınırları Açıklaması
Metin (Text) Alfabetik 1-255 Bayt Alfabetik ve Sayısal Karakterleri saklar.Sayısal İşlem Yapılmaz.
Not (Memo) Metin 1-64,000 Bayt Alfabetik ve Sayısal Karakterleri saklar.Sayısal İşlem Yapılmaz.
Genellikle Uzun Açıklama ve Metinler.
Sayı (Number) Sayısal 1,2,4 yada 8 bayt(Seçime göre) Sayısal Bilgiler.
Tarih/Saat (Date/Time) 8 Bayt Tarih ve Zaman.
Para Birimi (Currency) 8 Bayt Parasal Değerler.
Otomatik Sayı(AutoNumber) 4 Bayt Otomatik Olarak arttırılan sayısal değerler.Genellikle sıra
Numarası gibi alanlar için.
Evet/Hayır (Yes/No) 1 Bit Boolean (ikili) değerler.
OLE Nesnesi(OLE Object) 1 Gigabayt'a Kadar. Windows Ortamında bir nesne veya diğer ikili veriler.

NOT : Alan adları maksimum 64 karakter olmak üzere harfler ve rakamlardan oluşur.

ALAN ÖZELLİKLERİ

SAYISAL ALANIN ÖZELLİKLERİ

Alan Özelliği Genişlik Kapladığı Alan
Byte 0 ile 255 Arası 1 Bayt
Integer ( TamSayı) -32,768 ile 32,767 arası 2 Bayt
Long Integer (Uzun Tamsayı) -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 4 Bayt
Tek (Single) 4 Bayt
Double (Çift) 8 Bayt

FORMAT ÖZELLİĞİ

Format Özelliği Metin,sayısal verilerin,tarih ve zaman verilerinin görünümünü etkiler.

Bu özellik sayesinde veriler daha iyi bir şekilde görünürler.

Format İşlevi
Standart Sayısal Bilgiler için
Short Date Kısa Tarih Biçimi
Long Date Uzun Tarih Biçimi
Short Time Kısa Zaman Biçimi
bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web