Delphi

DELPHI (DELPHOI)

Antikçağ Yunanlılarının en ünlü kahinlik tapınağı...

Eski Yunan inançlarına göre, tanrılar tanrısı Zeus'ün oğlu Apollon, yılan-canavar Python'un bekçilik ettiği bu tapınağı onu öldürerek ele geçirmiş. Pythia adlı kahin-büyücü kadını buraya yerleştirmiş, bu kadın gelecekten haber soranlara babası Zeus'ün sözcüsü olan Apollon'dan aldığı karşılıkları bildirirmiş. Yarışma yeri Olympia'nın karşısında bir düşünme ve duyma yeri olan Delphoi'nin ortasında kutsal taş Omphales varmış, onun durduğu yer, dünyanın tam ortasıymış.

Gelecekten haber verme alanında ünlü eski Yunan kentlerinin sınırlarını çok aşan ve hemen o çağın bütün uygarlığına yayılan Delphoi tapınağı gerçekte, geleneğin hukuksal bir düzene dönüşmesini gerçekleştirmiştir. Apollon'un yetkesi, Zeus'ün sözcüsü olarak, düzenin sağlanması yolunda tanrılık yasalar oluşturmuştur. Delphoi antikçağ Yunanlılarının bir çeşit kilisesidir. Yunan tarihinde rastlanan ilk mezhep olan Pythagorasçılıkta bu kilisenin ürünüdür.

KAYNAK : Dünya İnançları Sözlüğü - Orhan Hançerlioğlu - Remzi Kitabevi

bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web