IDE İpuçları

IDE İÇİN İPUÇLARI

 • Form veya Panel üzerindeki bileşenleri toplu olarak seçmek için, CTRL tuşuna basın ve fare ile sürükleyerek seçin.  
 • Nesnelerin iki tür özelliği olabilir:design-time ve run-time. Tasarım anında değiştirilebilen tüm özellikler çalışma anında da değiştirilebilir.
 • Bileşenleri View->Alignment Palette veya sağ tuş->Alignment veya Edit->Align ile hizalayabiliriz.
 • Compile menüsünden Syntax Check ile çok hızlı bir şekilde (programı derlemeye göre) yazmış olduğunuz kodda hata kontrolü yapar.
 • Bileşen paletinde çok fazla sayfanız olduğunda bir bileşene ulaşmak için bunları kaydırmanız gerekir. Bu durumda sayfaları daha kısa adlarla isimlendirin, böylece tüm sayfalar ekrana sığar.
 • Delphi projenin tüm kod dosyalarını, son derlemeden bu yana değişip değişmediğini kontrol eder ve sadece değişen dosyaları derler. Projedeki tüm dosyaları değişikliğe uğrayıp uğramadığına bakmadan derlemek için Project->Build All komutunu verin.
 • Project->Information ile yapmış olduğunuz en son derleme hakkında bazı bilgileri görebilirsiniz.
 • Delphi'de hemen hemen her bileşende SpeedMenu ismi verilen menüler vardır. Bu menüyü görmek için bileşene sağ tıklayın. Bazı işlemleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bence buna alışın ve her bileşenin SpeedMenu'sünü kontrol edin. Mesela QuickReport gibi bir bileşen ile çalışırken SpeedMenu çok işinize yarayacaktır.
 • Bir form üzerindeki birden fazla bileşeni seçmek için Shift tuşunu kullanabilirsiniz. Seçmek istediğiniz bileşenlerden birine tıklayın, sonra Shift tuşuna basarak seçmek istediğiniz diğer bileşenlere tıklayın. Shift tuşuna basarken seçili bir bileşene tıklarsanız seçim iptal edilir. Bu arada Object Inspector seçtiğiniz bileşenlerin ortak özelliklerini gösterecek şekilde değişir. Bu seçme işlemini fare ile de yapabilirsiniz. Fareyi tıklayın ve fareyi sürükleyerek seçmek istediğiniz bileşenleri içine alın ve bırakın. Bu işlem bazen çok faydalı olur. Mesela bir form üzerindeki tüm Edit kontrollerinin rengini değiştirmek gibi. Hepsiyle tek tek uğraşmazsınız.
 • Bir bileşeni seçtikten sonra Ctrl tuşuna basarak yerini ayarlayabilirsiniz. Ctrl tuşuna basarak sağ oka basarsanız bileşen sağa doğru kayar. Aynı şekilde Ctrl tuşu basılı iken sol ok tuşuna basarsanız sola, üst ok tuşuna basarsanız üste ve alt ok tuşuna basarsanız alta doğru kayar. Böylece bileşenlerin form üzerindeki yerini ince ayarlarla yapabilirsiniz. Shift + Ctrl + Ok tuşlarına basarsanız bileşen grid aralıkları boyunca ilerler. Grid form üzerinde görünen noktalardır.
 • Koda yorum veya açıklama eklemek için //, { }, (* *) kullanabilirsiniz. // tek satır için kullanılır. { } ve (* *) arasına yazdığınız her şey yorum olarak kabul edilir.
 • Bileşenlerin form üzerindeki yerini yanlışlıkla değiştirilmesini engellemek için Edit menüsü altından Lock Controls komutunu kullanabilirsiniz. Bu form tasarımını bitirdiğiniz zaman örneğin bir bileşeni çift tıklayıp kod yazmak isterken yerini değiştirmenizi önleyecektir.
 • İki dosyayı karşılaştırmak için View menüsünden New Edit Windows komutunu verin. Yeni bir editör penceresi açılacaktır.
 • Proje içindeki tüm dosyalarda arama yapmak için Search menüsü altından Find in Files komutunu kullanabilirsiniz.
 • Menü çubuğuna direk olarak bir komut eklemeyin. Kullanıcılar buna pek alışık değildir. Ancak herhangi bir nedenle bir komutu menü çubuğuna koymak istiyorsanız bu durumda kullanılan standart ünlem işaretini de komut sonuna ekleyin. Mesela Çıkış! gibi.
 • Bir bileşeni seçtikten sonra klavyeden ESC tuşuna basarsanız, seçili bileşenin ebeveyni (parent) olan bileşen seçilir. Bunu üzerine panel vb. bileşenler olduğu için seçemediğiniz formları seçmek için kullanabilirsiniz. Formun üzerindeki panele tıklayın ve ESC tuşuna basın. Form seçilecektir.
 • Kodunuzu düzenlerken bir kod parçasını blok halinde sağa kaydırmak için kodu seçin ve CTRL+SHIFT+I tuşlarına basın. Sola kaydırmak için CTRL+SHIFT+U tuşlarına basın.
 • Bir procedure ve foksiyonu tanımladıktan sonra gövdesini oluşturmak için CTRL+SHIFT+C tuşlarına basın.
 • Klavyede olmayan bazı özel karaktereri programınızda kullanmak isteyebilirsiniz. Mesela © gibi. Bu karakteri yazmak için klavyeden ALT tuşuna basarak 0169'u tuşlayın. Yalnız 0169'u harflerin üstünde olan rakamlardan değil, klavyenin sağ tarafında yer alan rakamlardan yazmalısınız. Diğer karakterlerin karşılıklarını öğrenmek için Windows'un Character Map programını kullanabilirsiniz.
  • Varsayılan Form yazıtipini Değiştirme : Delphi'ye yeni bir form eklediğiniz zaman formun yazıtipi "MS Sans Serif" olur. Eğer siz Tahoma fontunu kullanıyorsanız, her seferinde değiştirmeniz gerekir. Bu zaman kaybını önlemek için, varsayılan yazıtipini değiştirebilir, yeni oluşturduğunuz formlar için istediğiniz yazıtip özelliklerini belileyebilirsiniz.
   • Başlat -> Çalıştır komutunu verip, regedit yazıp Tamam butonuna basıp Registry Editör'ü açın.
   • HKEY_CURRENT_USER\Software\Borland\Delphi\6.0 anahtarını açın.
   • Bunun altına FormDesign isimli (arada boşluk yok) bir anahtar açın. Bu anahtarı seçip, sağ tuşa tıklatın. New -> String Value komutnu verin. ismini DefaultFont olarak girin.
   • Bu değer'e çift tıklatıp font özelliklerini girebilirsiniz. Özelliklerin arasına virgül koyun.
    • Tahoma, 8
    • Arial,10,Bold,Italic
  • Eğer kod içerisinde ' veya & karakterlerini kullanmak isterseniz, bunları ard arda 2 kere yazmalısınız.
     ShowMessage('Mustafa''nın örneği')
  • Delphi'de varsayılan Proje klasörü : "C:\Program Files\Borland\Delphi7\Projects\" tir. Bu varsayılan proje klasörünü değiştirmek için; Delphi'yi çalıştırdığınız kısayolu sağ tıklayın ve Başlama yeri (Start in) bölümünün karşısına istediğiniz klasörü yazın.
  bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web