LABEL

Label(leybıl diye okunur) Component Palette'in Standart sayfasında bulunur. En çok kullanılan bileşenlerden biridir. Label bir metni ekran üzerinde göstermek için kullanılır. Label bileşeni penceresiz bir bileşendir. Yani başka bileşenleri içeremez ve bir tutamağı (handle) yoktur. Penceresiz bileşenler pencereli bileşenlere göre daha az sistem kaynağı tüketirler.

Özellikleri (Properties)

Align Color DesignInfo Name Top
Alignment ComObject DragCursor Owner Transparent
AutoSize ComponentCount DragMode Parent VCLComObject
BoundsRect ComponentIndex Enabled ParentColor Visible
Canvas Components FocusControl ParentFont Width
Caption ComponentState Font ParentShowHint WindowProc
ClientHeight ComponentStyle Height PopupMenu WordWrap
ClientOrigin ControlState Hint ShowAccelChar  
ClientRect ControlStyle Layout ShowHint  
ClientWidth Cursor Left Tag  

Bu özelliklerin bazıları Object Inspector'da gözükürken bazıları gözükmez. Mesela Name,Visible gibi özellikler Object Inspector'da listelenir. Ancak mesela Owner özelliği Object Inspector'da listelenmez. Yani lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Bir bileşenin Object Inspector'da listelenenden başka özellikleride olabilir. Bir bileşenin özelliklerinin tam listesini görmek için yardım dosyasına bakın.

Label'ın özelliklerinden bazılarını açıklayalım:

Align: Label'ın ebeveyn denetim kullanım alanına nasıl hizalanacağını gösterir.
Caption: Label'ın en önemli özelliği. Label'ın göstereceği metin.
Cursor: Fare imleci label üzerindeyken kullanılan fare imleci.
Enabled: Label'ın etkin veya kullanılamaz (gri renkte) olup olamdığını belirler.
Font: Label'da görüntülenen metnin yazıtipini belirler.
Height: Label'ın yüksekliği.
Hint: Label üzerine gelindiğinde gösterilecek ipucu. İpucunun görünmesi için ShowHint seçeneği True olmalı.
Left: Label'ın sol üst köşesinin yatay koordinatı.
Name: Label'ın ismi. Kaynak kodunda buraya yazdığınız isim kullanılır.
Owner: Yalnızca çalışma anında label'ın sahibini gösterir.
Parent: Yalnızca çalışma anında label'ın ebeveynini gösterir.
ParentColor: Label'ın ebeveyni ile aynı rengi kullanıp kullanmayacağını gösterir.
ParentCtl3D: Label'ın ebeveyni ile aynı Ctl3D'yi kullanıp kullanmayacağını gösterir.
ParentFont: Label'ın ebeveyni ile aynı fontu kullanıp kullanmayacağını gösterir.
ParentShowHint: Label'ın ebeveyni ile aynı ShowHint'i kullanıp kullanmayacağını gösterir.
PopupMenu: Label'a sağ tıkladığınızda gösterilen açılır menü.
ShowHint: İpuçlarının gösterilip gösterilmeyeceğini belirler.
Tag: Özel ve tanımsız verilerin saklanması için kullanılabilecek bir uzun tamsayı.
Top: Label'ın sol üst köşesinin düşey koordinatı.
Visible: Label'ın görünür olup olamayacağını belirler.
Width: Label'ın eni.

Olayları (Events)

OnClick OnDragOver OnMouseMove
OnDblClick OnEndDrag OnMouseUp
OnDragDrop OnMouseDown OnStartDrag

 

OnClick: Farenin sol tuşuyla label'a tıkladığınızda OnClick olayı gerçekleşir.
OnDblClick: Fareyle label'a çift tukladığınızda OnDblClick olayı gerçekleşir.
OnDragDrop: Bir sürükleme bırakma operasyonu bileşen üzerinde sonlandığında, sürükleme operasyonunu alan bileşen tarafından gönderilir.
OnDragOver: Kullanıcı fareyi label üzerinde sürüklediğinde.
OnEndDrag: Sürükleme sonlandığında, sürüklemem operasyonunu başlatan bileşen tarafından gönderilir.
OnMouseDown: Kullanıcı label üzerinde fare düğmelerinden birine bastığında gerçekleşir.
OnMouseMove: Kullanıcı fareyi label üzerinde gezdirdiğinde gerçekleşir.
OnMouseUp: Kullanıcı label üzerinde fare düğmelerinden birini bıraktığında gerçekleşir.
OnStartDrag: Kullanıcı sürüklemeye başladığında, sürükleme operasyonunun menşei olan bileşene gönderilir.
bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web