Express Quantum Grid Paketi

 

Arkadaşlar sizlere birkaç haftadır üzerinde çalıştığım ExpressQuantumGrid ve DevExpress in diğer bileşenleri hakkında bilgi vermek istiyorum. (Gerçi paralı bir set ama her kuruşuna değer).

 

Standart DBGrid üzerinde kodla yaptığımız hemen her şeyi ExpressQuantumGrid ile yapmamız mümkün. Yani delphinin DataAccess ve DataSet ler hariç diğer kullandığımız bütün görsel bileşenleri bir kenara atabiliriz. Standart iki boyutlu tabloları gruplamaktan alanları özelleştirmeye; ana-detay ilişkilerden Kart şekli görünümlü gridlere kadar birçok şey mümkün. Kısacası son kullanıcıyı her yönüyle görsel ve işlevsel yönden tatmin eden ve biz programcıları satırlarca kod yazmaktan kurtarmakta.. Benim en sevdiğim tarafı ise; grid içerisine ExpressEditor lerden herhangi birini tek bir property ile seçerek elde edebilmemizdi. Bunlar DBMaskEdit, DBCurrencyEdit, DBImage, DBDateTimePicker, Calculator, DBLookUpComboBox, DBComboBox ve diğerleri ….

 

 

Simdi Quantumgridin bazı özelliklerine maddeler halinde bakalım.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Multiple Data Modes (Çoklu Veri Modu) – QuantumGrid, verileri datasource lardan (Data-Aware Mode) alabildiği gibi veritabanı olmayan kaynaklardan (Unbound Mode) ve sabit veri yapılarından da (Provider Mode)alabilir.

database sources (Unbound Mode); and from custom data structures (Provider Mode).

 •   Blazing Fast Data Loading (Hızlı veri yükleme)– 100,000 adet kayıtı göz açıp kapayana kadar yükleyebiliyor ve bu verileri aynı zamanda gruplayıp filtreleyebilir.
   

 • View Based Architecture (Görünüm Odaklı Mimari)– Farklı şekillerde grid ve kart görünümleri elde edilebilir.
   

 • Master/Detail (Ana-Detay)– Ana-Detay ilişkilerde toplu veri gruplama ve bunları alışılmış biçimde / kart biçiminde sunmak mümükün.

 

   

 • Detail Clones Synchronization (Detay Kayıt Uyumu) Synchronization özelliği true olduğu zaman detay kayıtlar ana tabloda ki kayıtlar ile uyumluluk içinde hareket eder.
   

 • Unbound Columns (Veritabansız Alanlar)– Herhangi bir veri tabanına bağımlı kalmaksızın verileri gösterip üzerlernde değişiklik yapabiliriz.
   

 • Automatic Data Grouping (Otomatik Veri Gruplama)– Grup modunda olunduğu zaman veriler read-only durumda kalmıyor ve bu gruplama bütün grid seviyelerinde hızlı bir şekilde az memory harcayarak gerçekleşitor.
   

 • Automatic Sorting Against an Unlimited Number of Columns (Sınırsız Sayıda Alnaları Otomatik Olarak Sıralayabilme) 

 

       

 

 • Always Expanded Groups – Devamlı olarak gruplanmış kayıtları hazır halde bulundurmak.

 

 • Banded/Stacked Columns – Görünen kolon sayısını arttırmak için bant özelliği kullanılabilir. Bu durumda kolon başlıklarına koyabiliriz.

   

     

 •   Nested Bands – Eğer gridimizde çok sayıda kolon mevcut ise birbirine bağlı hiyerarşik bantlar oluşturmak mümkün.

 

 • CardView – MS Outlook a benzer bant görünümünde kayıtlarımızı listeleyebiliriz.

     

   

 

 • Card Expanding and Collapsing – Çok büyük miktardaki kayıtlarda kart görünümleri açıp kapamak mümkün, böylece daha fazla görüntü alanımız oluyor.

     

     

 • Outlook 2003 Style Data Grouping – Office 2003 ile gelen veri gruplama şeklini elde etmek mümükün.

   

 • Outlook 2003 Style Support – Office 2003 stilinde görünüm.

   

 • Background Image Support – Grid içinde arka planda resim gösterebiliyoruz.

 

   

 

 • Runtime Row Resizing – Son kullanıcılar çalışma anında satır yüksekliklerini değiştirebilir.

 

 • Built-in Data Navigator – Direkt olarak gridimize bağlı bir dbnavigator içerir.

 

         

 

 • Instant Runtime Summaries for All Grouped Nodes - Hiçbir kod yazmadan bir kayıda ait veya gruba veya da birden fazla grup için özet çıkarılabilir. Sum, Max,Min, Avg v.b.
   

   
 

 • Instant Runtime Summary Footers – Verilerimizi her kolonun altında daha özgün bir şekilde özetleyebiliyoruz.

     

     

 • Automatic Runtime Column Selection – MS Outlook olduğu gibi son kullanıcı otomatik olarak kolonlar seçebiliyor.

     

     

 • Quick Column and Band Customization – OptionsCustomize.ColumnsQuickCustomization ve  OptionsCustomize.BandsQuickCustomization seçeneklerini enabled yaparak kolon ve bant lar arasında istediğimiz şekilde oynama-hareket ettirme yapabiliriz.

 

 • Built-in MS Excel® Style Data Filtering – Hızlı olarak herhenagi bir kolona Excel de ki gibi hiçbir kod yazmadan filtreleme yaptırabiliriz.

     

     

 • MRU support for previously initiated filters  - Çok güçlü bir filtreleme aracını içinde barındırıyor.

 

       

 

 • Fixed Bands and Columns – Bant ları kolayca sağa veya sola ayarlayabiliyoruz.

 

 • Built-in XP Theme Support – XP görünümleri kolayca elde edilir.

 

   

 

 • Auto Preview Pane - MS Outlook a benzer otomatik önizleme penceresi.

 

   

 

 • New Record Row – Yeni Kayıt Satırı sayesinde kullanıcı daha loay bir şekilde veri girebilir. Ayrıca kayıt halinde yazı tipini ayarlayarak daha dikkat çekici bir kayıt girişi sağlayabiliriz.

 

   

 

 • MS Intellimouse desteği-

 

 • Easy to Use Design Time Interface – Tasarım sırasında kullanımı kolay bir arayüz sağlıyor. Görsel olaral programı derlemeden de her özelliği görebiliyorsunuz.

 

 • Intelligent Scroll Bar – Scroll bar  hareket halinde iken grid içindeki kayıtlar da ona bağlı olarak hareket ediyor.

 

 • Custom Row Height – Önceden belirleyebileceğimiz bir satır yüksekliği elde edebiliyoruz. Özellikle blob alanlar (Memo,Image) için kullanışlı bir özellik.

 

 • Standard and Extended Multi-Select Support - CTRL ve  SHIFT tuşların kullanarak çoklu seçim yapabiliyoruz. Bu satır bazında olduğu gibi hücre bazında da mümükün olabilmekte.

 

 • Full Drag and Drop Support – Bütün sürükle – bırak özellikleri bulunmakta.

 

 • Save to Registry, INI Files, and Stream – Birkaç özellik ayarlanarak son kullanıcının yaptığı görsel değişiklikler Registrye , INI dosyaya ve bir  Stream olarak daha sonra ki programın açılışında kullanılmak üzere kayıt edilebiliyor.

 

 • Export to XML, MS Excel®, HTML, Text – Verileri XML, EXCEL, HTML ve TEXT şeklinde bir dosyaya gönderebiliriz.

 

 • Incremental Search for each Column – Son kullanıcı bütün kayıtları gezmeden kısa şekilde istediği bir kayda kolayca erişebilir.

 

 • Multiple Editor Types for Each Grid Column – Her bir kolon için  çoklu editör şeklinde verileri sunabiliriz.

 

    

 

 • Cell Selection – Birden fazla hüreyi seçebiliriz.

 

 • Cell Merging – Biribirine benzer tipteki veriler komşu kolonlarda ise bu kolonları birleştirmek mümkündür.

 

 • Built-in Menus for Common Grid Functions – Grid için hazı popup menu seçeneği.

 

   

 

 

    VERİ KONTROLÜ

    ExpressQuantumGrid verileri elde etmek için üç çeşit veri modu sunuyor. Bunlar;

 • Bound (data-aware) Mode – Data Control bileşenimize verilerimizi klasik Delphi deki gibi  DataSet ler aracılığı ile elde ediyoruz.

 

 • Unbound Mode – Data Control bileşenimize herhangi bir datatset atamadan, çalışma zamanında veri tipimizi ve değerini belirleyebiliyoruz.

 

 • Provider Mode – Verilerimizi herhangi bir datasetten bağımsız olarak yönetebiliyoruz ve Data Control bileşenimize istek halinde verileri nasıl getireceğini söyleyebiliyoruz. Yani bir TDataSet e bağlı olmaksızın veri kaynağımızı belirleyebiliyoruz.

 

    VERİ FİLTRELEME

    Son kullanıcı tek bir tuşla kolon başlığına tıklayarak o kolonun alanına bağlı olarak bütün verilerimizi filtrelememiz mümkün.

 

   

 

Yukarda ki şekilden de görüldüğü gibi kolon başlığına tıkladığımızda o alana ait bütün kayıtlar listelenmekte ve herhangi bir kayda göre kayıtlarımızı filtreleyebiliyoruz. Ayrıca ExpressQuantumGrid 5 in  MRU Kolon Filtreleme Listesi sayesinde daha kapsamlı ve ayrıntılı sonuçlar elde etmek mümkün.. Bu özellikte en son filtrelenen değerler en üstte listelenerek daha etkili bir kullanım sağlanmış.

 

   

 

Eğer kullanıcının daha fazla filtreleme seçeneğine sahip olmasını istiyorsak, ExpressQuantumGrid v5 in  ExpressFilter Control özelliği kullanılabilir. Böylece daha karmaşık sonuçlar elde edilebilir.

 

Bir kolon seçilir…..

 

   

 

Bir operatör seçilir...

 

   

 

Bir değer seçilir..
 

   

 

ve filtreleme parametrelerimiz hazır……

Not: Bütün mesajlar Türkçe mize çevrilebiliyor.

 

Oluşturulan Filtreyi kaldırmak için ise ExpressQuantumGridin en altında bulunan Filter Bar kullanılabilir..

 

GÖRÜNÜM

 

ExpressQuantumGrid ve Express Editor ler başlıca aşağıda ki  görünüm çeşitlerini sağlamaktadır.  

 

Office 11
 

   

 

XP Themes


   

 

UltraFlat

 

   

 

Flat


   

 

 

Standard


   

 

    GRID LEVEL – VIEW MİMARİ

 

    Her bir Grid kendine özgü seviyeler (Level) içerir. Bu özellikle Master-Detay tablo ilişkilerinde yararlı bir özelliktir. Mesela aşağıda ki düzenlemeden anladığımız şudur : Tek bir grid içinde tvFilms tablosu Master iken buna bağlı olarak cvPeople , tvComponies , cvPhotos adlı üç tane detay tablomus var. Evet hepsi tek bir grid içerisinde toplanabiliyor.

   

 

    GÖRÜNÜM ÇEŞİTLERİ

 

    * Table View : Klasik Delphi DBGrid görünümüdür.

 

   

 

    * Banded Table View : Alıştığımız DBGrid görünümününe ek olarak her bir satır için birden fazla alanı gösterebiliyoruz.

   

    * Card View : Verilerimizi daha derli toplu göstermemizi sağlar.

 

   

 

   Şimdi de ExpressEditors adı ile gelen diğer bileşenlere göz atalım:

 

    Express Editors Library 5

    70 in üzerinde veri bilinçli ve veri bilinçli olmayan bileşen bulunmakta. Ve her biri kendi alanında gerçekten güçlü bileşenler.

   Not: Aşağıda sıralanan bileşenlerin hepsinin Veri Tabanı ilşkili olanları da mevcuttur..

 

Editor

Example

TextEdit

1


MaskEdit

2


MemoEdit

3


RichEdit

4


DateEdit

5


ButtonEdit

6


CheckBox

7
Image ComboBox

8


SpinEdit

9


ComboBox

10


CalculatorEdit

11


HyperLink Edit

12


TimeEdit

13


CurrencyEdit

14


ImageEdit

15


BLOBEdit

16


MRUEdit

17


PopupEdit

18


Lookup ComboBox

19


Extended Lookup

20


RadioGroup

21


ListBox

22


Button Control

23


Radio Button

24

Label

25


DataNavigator

26


Progress Bar

27Track Bar

28


CheckListBox

29


ColorComboBox

30


FontName Combo

31


CheckComboBox

32


TreeView

33


Shell TreeView

34
ShellCombo Edit

35


Splitter

36


Group Box

37


Spin Button

38


Multi Column ListBox

39


List View

40


Header Control

41


Shell ListView

42


 


bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web