Registry Windows'un tüm ayarlarını sakladığı veri deposudur. Registry'nin önemi hafife alınmamalıdır. Registry sistem donanım konfigürasyonu, Denetim Masası (Control Panel) ayarları gibi önemli bilgiler içerir. Sizde programlarınızla ilgili ayarları ve bazı verilerinizi Registry'de saklayabilirsiniz. Registry hakkında herhangi bir bilginiz yoksa bilgisayar dergilerine bakmanızı tavsiye ederim. Ayrıca Internet üzerinden PcWorld Dergisinin Windows 95 köşesine bakarsanız burda Registry ile ilgili bilgi bulabilirsiniz.

Delphi ile Registry'e bilgi yazmak ve Registry'den bilgi okumak son derece kolaydır. Delphi'de Registry kullanımına iki yaklaşım bulunur: TRegistry ve TRegIniFile. TRegIniFile sınıfı TRegistry sınıfının bir alt sınıfıdır ve TIniFile sınıfının yöntem ve özelliklerini kullanır, ancak ini dosyalar yerine Registry'ye kaydeder. TRegistry sınıfını kullanmak için genellikle ilk olarak bir anahtarı açmanız ve daha sonra değer ve alt anahtarlarıyla birlikte verilere ulaşmanız gerekir.

Benim yaptığım bir örnek programı (regist1.zip) esas alarak yapılan işlemleri adım adım açıkladım.

Registry ile ilgili komutları kullanmak için uses kısmına "Registry" ifadesini eklemelisiniz.

- İlk önce

var
Reg1:TRegistry;

ile TRegistry türünden bir değişken tanımlayın. Reg1 yerine Delphi'deki isimlendirme kuralları dahilinde istediğiniz ismi verebilirsiniz.

- Daha sonra

Reg1:=TRegistry.Create;

ile uygulama için bir Registry objesi oluşturun.

-Registry'de 6 tane ana anahtar bulunur. Registry objesini oluşturduğunuz zaman (bir önceki adım) RootKey (ana anahtar) olarak HKEY_CURRENT_USER atanır. Eğer başka bir ana anahtar'da işlem yapmak istiyorsanız "RootKey" özelliğini kullanmalısınız. Mesela biz işlemlerimizi HKEY_LOCAL_MACHINE'de yapmak istiyoruz;

Reg1.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;

-RootKey olarak HKEY_LOCAL_MACHINE atadık. Daha sonra işlem yapmak istediğimiz anahtarı "OpenKey" ile açmalıyız. OpenKey fonksiyonu iki parametre alır. Birincisi açmak istediğimiz anahtar, diğeri ise açmak istediğimiz anahtar yoksa bu anahtarın oluşturulup, oluşturulmayacağı. Bu özelliği True atarsanız açmak istediğiniz anahtar yok ise bu anahtar oluşturulur.  

Reg1.OpenKey('Software\MustafaSoft\RegDeneme',True);

-İşlem yapacağımız anahtarı açtık. (HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MustafaSoft\RegDeneme). Bu anahtarları rastgele belirlememeniz gerekir. Anahtarlarınızı nereye ekleyeceğinize dair bilgileri Windows 95 veya NT ile ilgili Microsoft dokümanlarından elde edebilirsiniz. Anahtarı açtıktan sonra çeşitli işlemler yapabilirsiniz:

- CreateKey('anahtar_ismi') ile yeni bir anahtar oluşturabilirsiniz.
- DeleteKey('anahtar_ismi') ile mevcut bir anahtarı silebilirsiniz.
- DeleteValue('değer_ismi') ile bir değeri silebilirsiniz. 
- GetKeyNames ile geçerli anahtarın alt anahtarlarının listesini elde edebilirsiniz.

Reg1.GetKeyNames(memo1.lines);

- GetValueNames ile geçerli anahtardaki değerlerin isimlerinin listesini elde edebilirsiniz.

Reg1.GetValueNames(memo1.lines);

- HasSubKeys ile geçerli anahtarın alt anahtarlara sahip olup olamdığını öğrenebilirsiniz. Geçerli anahtar en az bir alt anahtara sahip ise bu fonksiyon True, hiç alt anahtarı yoksa False değerini döndürür.
- KeyExists('anahtar_ismi') ile belirttiğiniz anahtarın olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
- ValueExists('değer_ismi') ile belirttiğiniz değerin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
- RenameValue(eski isim, yeni isim) ile bir değerin ismini değiştirebilirsiniz.
- WriteString('değer_ismi', 'değer') ile bir string ifadeyi yazabilirsiniz. değer String tipinde olmalıdır.

Reg1.WriteString('wstring','Mustafa ŞİMŞEK');

- WriteInteger('değer_ismi', 'değer') ile bir integer sayıyı yazabilirsiniz. değer Integer tipinde olmalıdır.

Reg1.WriteInteger('wint',1234);

- WriteFloat('değer_ismi', 'değer') ile bir float sayıyı yazabilirsiniz. değer Double tipinde olmalıdır.

Reg1.WriteFloat('wfloat',123.45);

- WriteDate('değer_ismi', 'değer') ile bir tarihi yazabilirsiniz. değer TDateTime tipinde olmalıdır.

Reg1.WriteDate('bugun',date);

- WriteTime('değer_ismi', 'değer') ile bir saati yazabilirsiniz. değer TDateTime tipinde olmalıdır.

Reg1.WriteTime('wtime',time);

- WriteDateTime('değer_ismi', 'değer') ile tarih ve saatten oluşan ifadeyi yazabilirsiniz. değer TDateTime tipinde olmalıdır.

Reg1.WriteDateTime('wdt',now);

- WriteBool('değer_ismi', 'değer') ile sadece Doğru veya Yanlış değerlerini alabilen bir ifadeyi yazabilirsiniz. değer sadece True veya False değerini alabilir.
- WriteCurrency('değer_ismi', 'değer') ile bir para değerini yazabilirsiniz. değer Currency tipinde olmalıdır.

Reg1.WriteCurrency('wcurr',1000000.325);

 

regedit1.gif (3.402 byte) Yazma işlemlerinden sonra registry'deki görünüm. Registry'e üç tip veri kaydedilir. Dize değeri (string), ikili değer (binary) ve dword değeri. Dword değerleri heksadesimal (onaltılık) veya desimal (ondalık) formdadır. Şekilde wstring - dize değeri, wint - dword değeri geriye kalanlar ise ikili değer(binary)lerdir.  
 

 

  - ReadString('değer_ismi') ile bir string ifadeyi okuyabilirsiniz.

Reg1.ReadString('wstring')

- ReadInteger('değer_ismi') ile bir integer ifadeyi okuyabilirsiniz.
- ReadFloat('değer_ismi') ile bir float sayıyı ifadeyi okuyabilirsiniz.
- ReadDate('değer_ismi') ile bir tarihi okuyabilirsiniz.
- ReadTime('değer_ismi') ile bir saati okuyabilirsiniz.
- ReadDateTime('değer_ismi') ile bir tarih ve saatten oluşan ifadeyi okuyabilirsiniz.
- ReadBool('değer_ismi') ile bir sadece Doğru veya Yanlış değerlerini alabilen bir ifadeyi okuyabilirsiniz.
- İşlemlerimiz bittikten sonra anahtarı kapatmamız ve ayırdığımız kaynakları serbest bırakmamız lazım.

Reg1.CloseKey;
Reg1.Free;

bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web