BORLAND KODLAMA STANDARTLARI

 

Bu doküman Delphi kod yazma standartlarını anlatmaktadır. Borland tarafından oluşturulan ve birçok Delphi programcısı tarafından benimsenen standartlar. Object Pascal çok güzel dizayn edilmiş bir dildir, bu standartların temel amacı da kodu daha okunabilir kılmaktır. Daha sonra yazdığınız bir koda baktığınız zaman kolayca okuyabilmelisiniz veya birlikte proje geliştirdiğiniz bir takım arkadaşınız kodlarınızı kolayca anlayabilmelidir.

 

GENEL KURALLAR

 

Hizalama

 

* Eğer kodda hizalama yaparsanız, kodları okumak ve takip etmek çok daha kolay olacaktır. İlk hiza başlangıçtan itibaren 2 boşluk bırakarak, ikinci hiza başlangıçtan itibaren 4 boşluk bırakarak, üçüncü hiza başlangıçtan itibaren 6 boşluk oluşturarak ve sonrasında her hiza için iki boşluk (8, 10, 12, 14... boşluk) bırakarak devam edilmelidir.

 

* Tab karakterlerini kod dosyalarına kaydetmeyin. Çünkü Tab karakterinin belirttiği boşluk miktarı kullanıcıdan kullanıcıya ve çeşitli kod uygulamalarında farklı algılanmaktadır.

 

 Tools -> Editor Options -> Source Options kısmındaki Use Tab Character seçeneğini iptal ederek Tab karakterinin kod dosyalarına kaydolmasını engelleyebilirsiniz. Bu seçeneği kapattığınızda, Tab'a bastınığız zaman Tab karakteri yerine boşlukla doldurulur.

 

* Kod editöründe düşey bir çizgi vardır. Kod yazarken bu çizgiyi geçmezseniz kodunuz hem daha kolay okunur, hem de çıktıları daha iyi gözükür.

 

* Birbiriyle ilişkili begin ve end, birbiriyle aynı hizada ve ayrı satırlar şeklinde yazılmalıdır.

 

Yanlış : for i := 0 to 10 do begin // begin, for'la aynı satırda

 

Doğru : for i := 0 to 10 do

            begin

 

if Şart then

begin

  ...

end

else

begin

  ...

end;

 

Yorum Koyma

 

* Yorum için //, {} ve (* *) kullanılır.

 

* // tek satıra yorum yazmak için kullanılır.

{} ve (* *) ise blok olarak yorum koymak için kullanılır, başlangıç ve bitiş arasındaki her şey yorum kabul edilir. Bunlardan {} yorum yazmak, (* *) de çalışma anında geçici olarak bazı kodları devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz.

 

* Koda ne fazla, ne de az, anlamanız için yeterli olacak kadar yorum ekleyin.

 

* Eğer düzeltmek istediğiniz bir koda geçici olarak yorum ekliyorsanız, yorumun başına ??? eklemek iyi olacaktır. Daha sonra kolayca bu satırları bulup, gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

 

//???:diğer procedure’u hazırlayınca sıralama kısmını da düzeltmek gerek.

 

Lisans Bilgisi Ekleme

 

Yazdığınız unit’e lisans bilgileri eklemek istiyorsanız, unit’in en üstüne aşağıdaki yapıda eklenmelidir. Gerekirse araya aynı formatta yeni satırlar eklenebilir.

 

{*******************************************************}
{                                                       }
{       Üretim Modülü                                   }
{                                                       }
{       © 2002-2003, delphiturkiye.com                  }
{                                                       }
{*******************************************************}

 

 

OBJECT PASCAL

 

Boşluklar

 

Object Pascal boşlukları göz ardı eder. Object Pascal çok güzel bir dizayna sahip olduğu için çok fazla boşluk bırakmanız gerekmeyecek, ancak;

 

* Rutin (procedure, function) tanımları arasında bir satır boşluk bırakmalısınız.

 

* Açma parantezi ile bir sonraki karakter ve kapama parantezi ile bir önceki karakter arasında boşluk bırakmayın.

 

Yanlış : CallProc( AParameter )

Doğru : CallProc(AParameter)

 

* Kod içerisinde gereksiz yerlerde ekstra parantezler kullanmayın.

 

if (i = 15) then             // yanlış, burada paranteze gerek yok.

if (i = 15) or (j = 5) then  // doğru, parantezler gerekli

 

* Noktalı virgülden önce boşluk bırakmayın.

 

* Köşeli parantezlerden önce ve sonra boşluk bırakmayın.

 

Yanlış : MyInteger := MyIntegerArray [ 3 ];

Doğru : MyInteger := MyIntegerArray[3];

 

Ayrılmış Kelimeler (Reserved Words)

 

Object pascal'a ait ayrılmış kelimeler (for, if, begin, end gibi kod içinde özel manası olan kelimeler) tamamen küçük harflerle yazılmalıdır. Bu kelimeler varsayılan olarak editör içinde koyu yazı tipi ile gösterilirler.

 

 

Procedure ve Function’lar (Rutinler)

 

* Rutinlere yaptıkları işi anlatan manalı isimler verilmelidir. Genelde iyi isimler; bir isim ve bir fiilden oluşur.

 

DosyaBul, ProgramiKapat gibi.

 

* Rutin isimlerini daha kolay okuyabilmek için kelimelerin baş harfleri büyük yazılmalıdır.

 

yanlış : procedure bubiruzunokumasizorrutinismi;

doğru : procedure BuOkumasiKolayBirRutinIsmi;

 

* Rutin isimlerinde alt çizgi kullanılmamalıdır.

 

Yanlış : procedure Bu_Yanlis_Bir_Procedure_Ismi;

 

Parametreler

 

* Mümkün olduğu kadar, aynı tipteki parametreler tek bir ifadede toplanmalıdır.

 

yanlış : procedure Ornek(Parametre1: string; Parametre2: string; Parametre3: string);

doğru : procedure Ornek(Parametre1, Parametre2, Parametre3: string);

 

* Parametrelere manalı isimler verilmelidir.

 

* Eğer kategorisel bir sıralama olabiliyor ise parametrelerin sıralamasını ona göre yapın.

 

BirProc (Ulke, Bolge, Il, Ilce : string); gibi.

 

* Böyle bir kategori yok ise çok kullanılan parametreden, az kullanılan parametreye doğru yazın. Bir istisna olarak eğer Sender parametresi varsa daima ilk sırada yazılır.

 

İsim Çakışmalarını Önleme

 

Eğer bir rutin birden fazla unitte tanımlı ise uses kısmında bu unitlerin ikisinin de kullanımı durumunda oluşabilecek karışıklıkları önlemek için bu rutinleri unit ismi ile kullanmak gereklidir.

 

Örnek : FindClose rutini 2 unitte tanımlıdır.

 

SysUtils.FindClose(SR); veya Windows.FindClose(Handle);

 

Değişkenler

 

* Değişkenlere anlamlı isimler verilmeli.

 

* Döngü değişkenleri için genelde i, j, k harfleri kullanılır.

 

* Boolean değişkenler tanımlanırken isimleri (True, False) değerlerini tam manasıyla anlatacak bir isim olmalı.

 

 

 

* Birden fazla aynı tipte değişkeni ayrı ayrı satırlarda tanımlamak yerine, tek satırda tanımlanmalı.

 

var

 i: integer;

 j: integer;

 

yerine

 

var

 i, j: integer;

 

* Eğer gerekli ise lokal değişkenlere hemen rutinin girişinde ilk değerler atanmalıdır.

 

* Mümkün olduğu kadar global değişkenler kullanılmamalı, sadece gerçekten gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Global değişkenlere tanımlama aşamasında ilk değer ataması yapılabilir. Eğer gerekli ise bu atamaları tanımlama kısmında yapabilirsiniz. Ancak atayacağınız değerler 0, nil, ... sıfırlama değerleri ise bu atamaları yapmayın. Bu atamalar en uygun biçimde Delphi tarafından zaten sıfırlanmaktadır.

 

Real Tipini Kullanmayın

 

* Real tipi geriye doğru uyumluluk için bulunmaktadır. bunun yerine Double tipini kullanın.

 

Variant ve OleVariant

 

Çalışma esnasında tipi belli olmayan verileri tutmak için kullanılırlar ve genelde COM ve veritabanı programlarında lazım olurlar, bunların dışında pek kullanmayın. Variant'lar diğer tiplere göre çok daha yavaş çalışırlar.

 

Variant stringleri Delphi tipinde tutarken, OleVariant bu stringleri Ole string'lere çevirir (WideChar). Bunun için COM-based uygulamalarda ve ActiveX geliştirirken OleVariant kullanın.

 

if İfadesi

 

* if/then/else şeklinde kullanılan ifadelerde, gerçekleşmesi daha muhtemel olay then kısmında, daha az muhtemel olan ise else kısmında yer almalıdır.

 

* if ifadelerinin okunması daha zor olduğundan, mümkün olduğu kadar case ifadesi kullanın.

 

* iç içe if ifadelerini en fazla 5 seviyeye kadar yapın. Daha fazlasına ihtiyacınız varsa, yapınızı gözden geçirip daha uygun bir yapıya çevirin.

 

* Eğer birden fazla şartı test ediyorsanız, şarları hızlı çalışandan yavaş çalışana doğru dizmeniz daha iyidir. Mesela şart1 daha hızlı hesaplanıyor ve şart2 biraz daha yavaş hesaplanıyorsa

 

if Şart1 or Şart2 then // şart1 True ise, Şart2'ye bakılmaz.

 

 

 

 

* Birden fazla şartı test ediyorsanız ve şart ifadeleri uzunsa, her şartı bir satıra yazmak daha iyi olacaktır.

 

if Şart1 and

  Şart2 and

  Şart3 then

 

case İfadesi

 

* case'de ifadeler nümerik veya alfabetik sıralamada yazılmalıdır.

 

* her ifadenin uzunluğu 4-5 satırı geçmemesi iyi olur. Eğer bir ifadenin uzunluğu çok fazla ise bunu ayrı bir procedure veya fonksiyon olarak yazmak daha iyi olacaktır.

 

* her ifade begin..end blokları arasına yazılmalıdır.

 

case İfade of

  ifade1 :

    begin

      ...

    end;

  ifade2 :

    begin

       ...

    end;

else

  ...

end; {case}

 

with ifadesi

 

with ifadesi yazımda kolaylık sağlaması açısından kullanılır. Ancak with ifadesini gerekli yerlerde kullanmalı ve birden fazla nesne ile kullanmamalısınız.

 

Yanlış : with Record1, Record2 do

 

böyle bir kullanım hem kodu okuyan kişiyi şaşırtır, hem de hata tespitlerini zorlaştırır.

 

EndIf, EndCase, EndWith

 

Object Pascal’da bu ifadeler yoktur. Bu ifadeler begin..end blokları arasına yazılırlar. Bu ifadeleri kullanırken, başlangıç ve bitiş bloklarını belirlemek için yorum kullanmalısınız :

 

if i > 5 then

  begin

    ...

  end; {if}  // if bloğunun bitişi

 

with Query1 do

  begin

    ....

  end; {with} // with bloğunun bitişi

 

 

Enumerated Type

 

Her elemandan önce enumarated type’i belirten harflerin eklenmesi gerekir. Aşağıdaki örnekte, her elemandan önce bk harfleri eklenmiştir ve bunlar ButtonKind ifadesinin baş harfleridir.

 

Yalnız sadece L veya 1 eklemekten kaçının. Bunlar gösterimde ve bazı yazıcılarda problem çıkartabilir.

 

TBitBtnKind = (bkCustom, bkOK, bkCancel, bkHelp, bkYes, bkNo, 
               bkClose, bkAbort, bkRetry, bkIgnore, bkAll);

 

Exception Handling

 

Delphi'de genel kural nesneyi oluşturan yok eder. Eğer bir form veya bir nesne oluşturmuşsanız onu yok etme görevi de sizindir. Aldığınız kaynakları geri sisteme vermelisiniz. Bunun için bol bol try..finally bloğu kullanmanız gerekir.

 

SomeClass1.Create; // oluştur

try

  ... // bir şeyler yap

finally

  SomeClass1.Free; // SomeClass1 mutlaka yok edilir.

end; {try}

 

Eğer bir hata oluştuğu zaman bir işlem yapmak istiyorsanız (genelde hatayı gösterme veya kaydetme gibi) try..except bloğu kullanmalısınız.

 

try

  ....

except

  .... // hata oluşursa bu blok çalışır

end; {try}

 

Class İsimleri

 

* Her zaman olduğu gibi mantıklı isimler verilmelidir. Delphi'de classların başına T harfinin konulması bir gelenektir. Yani Her class(sınıf) ismi T ile başlamalıdır.

 

type

  TMusteri = class(TObject);

 

Fields ve Property Access

 

* Field’ların başına F harfi eklenmelidir. FYukseklik gibi.

 

* Tüm fieldlar private kısmında tanımlanmalıdır.

 

* property erişimi için kullanılan metodların başına get ve set kelimeleri eklenmelidir.

 

property Yukseklik: Integer read GetYukseklik write SetYukseklik;

 

* Methodlar alfabetik sırada sıralanmalıdır. Yani : private – protected – public - published

 

DOSYALAR

 

* Projelere anlamlı ve açıklayıcı isimler verilmelidir. Mesela sistem bilgilerini gösteren bir program için : SystemInfo.dpr gibi.

 

* Form isimlerine anlamlı ve açıklayıcı bir isimden sonra Frm karakterleri ile biten bir isim verilmedir. Mesela Stok formu için StokFrm.pas gibi.

 

* Data Modüllere yine açıklayıcı bir isimden sonra DM karakterleri ile biten bir isim verilmelidir. Mesela müşteri tabloların yer aldığı data module ise : MusteriDM.pas gibi.

 

FORMLAR

 

* Form isimleri açıklayıcı bir ön isim ve Form kelimesinin birleşmesinden oluşmalıdır. Mesela Stok formunun ismi : StokForm, müşteri bilgilerinin girişinin yapıldığı formun ismi : MusteriGirisForm

 

* Sadece çok gerekli formlar auto-create yapılmalıdır. Auto-Create formlar program çalıştığı anda otomatik olarak oluşturulur ve hafızada yer kaplarlar. Çok gerekli formlar dışındaki diğer formlar Project Options kısmından Avaible Forms kısmına alınmalıdır.

 

* Data modullere açıklayıcı bir ön ekten sonra DataModule kelimeleri eklenmelidir. Mesela müşteri tablolarının yer aldığı data module için MusteriDataModule gibi.

 

BİLEŞEN ÖNEKLERİ

 

Forma koyduğunuz her bileşene bileşenin türünü gösteren bir önek ve anlamlı isimler vermelisiniz. Aşağıda bileşenler için önekler yer almaktadır.

 

Örneğin Vergi nosunun girileceği Edit’in ismi, başına Edt önekini alarak EdtVergiNo olmalı.

 

Standard Tab

 

Önek

Component

Mm

TmainMenu

Pm

TpopupMenu

Mmi

TmainMenuItem

Pmi

TpopupMenuItem

Lbl

Tlabel

Edt

Tedit

Mem

Tmemo

Btn

Tbutton

Chk

TcheckBox

Rb

TradioButton

Lb

TlistBox

Cb

TcomboBox

Scb

TscrollBar

Gb

TgroupBox

Rg

TradioGroup

Pnl

Tpanel

Cl

TcommandList

 

 

Additional Tab

 

Önek

Component

Bbtn

TbitBtn

Sb

TspeedButton

Me

TmaskEdit

Sg

TstringGrid

Dg

TdrawGrid

İmg

Tımage

Shp

Tshape

Bvl

Tbevel

Sbx

TscrollBox

Clb

TcheckListbox

Spl

Tsplitter

Stx

TstaticText

Cht

Tchart

 

 

Win32 Tab

 

Önek

Component

Tc

TtabControl

Pc

TpageControl

Il

TımageList

Re

TrichEdit

Tbr

TtrackBar

Prb

TprogressBar

Ud

TupDown

Hk

ThotKey

Ani

Tanimate

Dtp

TdateTimePicker

Tv

TtreeView

Lv

TlistView

Hdr

TheaderControl

Stb

TstatusBar

Tlb

TtoolBar

Clb

TcoolBar

 

System Tab

 

Önek

Component

Tm

Ttimer

Pb

TpaintBox

Mp

TmediaPlayer

Olec

ToleContainer

Ddcc

TDDEClientConv

Ddci

TDDEClientItem

Ddsc

TDDEServerConv

Ddsi

TDDEServerItem

 

 

 

Internet Tab

 

Önek

Component

Csk

TclientSocket

Ssk

TserverSocket

Wbd

TwebDispatcher

Pp

TpageProducer

Tp

TqueryTableProducer

Dstp

TdataSetTableProducer

Nmdt

TNMDayTime

Nec

TNMEcho

Nf

TNMFinger

Nftp

TNMFtp

Nhttp

TNMHttp

NMsg

TNMMsg

Nmsg

TNMMSGServ

nntp

TNMNNTP

npop

TNMPop3

nuup

TNMUUProcessor

smtp

TNMSMTP

nst

TNMStrm

nsts

TNMStrmServ

ntm

TNMTime

nudp

TNMUdp

psk

TpowerSock

ngs

TNMGeneralServer

html

THtml

url

TNMUrl

sml

TsimpleMail

 

 

Data Access Tab

 

Önek

Component

Ds

TdataSource

Tbl

Ttable

Qry

Tquery

Sp

TstoredProc

Db

TdataBase

Ssn

Tsession

Bm

TbatchMove

Usql

TUpdateSQL

 

Data Controls Tab

 

Önek

Component

Dbg

TDBGrid

Dbn

TDBNavigator

Dbt

TDBText

Dbe

TDBEdit

Dbm

TDBMemo

Dbi

TDBImage

Dblb

TDBListBox

Dbcb

TDBComboBox

Dbch

TDBCheckBox

Dbrg

TDBRadioGroup

Dbll

TDBLookupListBox

Dblc

TDBLookupComboBox

Dbre

TDBRichEdit

Dbcg

TDBCtrlGrid

Dbch

TDBChart

 

Decision Cube Tab

 

Önek

Component

Dcb

TdecisionCube

Dcq

TdecisionQuery

Dcs

TdecisionSource

Dcp

TdecisionPivot

Dcg

TdecisionGrid

Dcgr

TdecisionGraph

 

QReport Tab

 

Önek

Component

Qr

TquickReport

Qrsd

TQRSubDetail

Qrb

TQRBand

Qrcb

TQRChildBand

Qrg

TQRGroup

Qrl

TQRLabel

Qrt

TQRText

Qre

TQRExpr

Qrs

TQRSysData

Qrm

TQRMemo

Qrrt

TQRRichText

Qrdr

TQRDBRichText

Qrsh

TQRShape

Qri

TQRImage

Qrdi

TQRDBMImage

Qrcr

TQRCompositeReport

Qrp

TQRPreview

Qrch

TQRChart

 

Samples Tab

 

Önek

Component

Gg

TGauge

cg

TColorGrid

spb

TSpinButton

spe

TSpinEdit

dol

TDirectoryOutline

cal

TCalendar

ibea

TIBEventAlerter


bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web